دلیل حضور:

در زندگیِ ناگزیرِ آپارتمانی، که ما را از طبیعتِ زنده دور می‌سازد، ایجادِ فضایی هرچند کوچک اما واقعی و زنده، نقبی به سوی فهم و درک حیات است. به ویژه روزگاری که سرگرمی‌های فضای مجازی و غیر واقعی، زندگی واقعی ما و کودکانمان را مورد تهدید قرار داده است.

 افزون بر آن، ما به‌هنگامِ خستگی‌های ناشی از زندگیِ روزمره، و در آن فرصت‌های کوتاه که فراغتی برای آرامش جستجو می‌کنیم، می‌توانیم از طریق این فضای کوچک، اقیانوسِ بزرگِ حیات را به‌یاد آوریم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید